Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Statistiska funderingar’ Category

Sammanhang och samband, korrelationer och kausaliteter. Denna underbara värld som är samhällsvetenskaplig forskning. Det är många saker att hålla ordning på och hålla reda på och hålla i huvudet. Hålla ihop och hålla i sär. Hur bygger man en modell av verkligheten? Hur uttrycker man verkliga skeenden, eller modeller av verkliga skeenden, med siffror? När kommer vi till punkten att vi kan säga att förhållandet mellan dessa tal representerar verkligheten? Eller åtminstone representerar en approximativ verklighet. 

Verkligheten är undflyende och är svår att hålla fast och låsa in i tal och formler. Ibland tänker jag att det är i residualerna; det icke-observerade, det okända; det är däri verkligheten ryms. Verkligheten ryms i det vi inte kan mäta. Eller i själva verket är det så att i residualerna ligger skillnaden mellan modellen och verkligheten. Om vi kände till residualernas verkliga värde så skulle vi inte behöva göra någon modell, vi skulle redan känna till sanningen om verkligheten.

Men kanske är det i approximationen av det omätbara som vår bästa chans att förstå oss på det mänskliga samspelet ändå ligger.

Annonser

Read Full Post »