Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

Champagne passar alltid bra tycker jag.

Men just idag speciellt bra.

🙂

Annonser

Read Full Post »

Har spenderat del av dagen på seminarium kring fattigdomsforskning. Och den till synes olösliga frågan kring fattigdomsdefinitioner kom så klart upp och diskussionerna blev ganska heta. Artiga och vänliga men inte desto mindre heta. Absolut eller relativ fattigdom. Vad är vad och vad är den ”mest korrekta” definitionen? Vad är det egentligen att vara fattig? Vem är fattig? Vad betyder det att vara fattig och vilken nivå av fattigdom är ”acceptabel” i ett samhälle? Skall fattigdom mätas utifrån ett tröskelvärde för hur mycket tillgångar en människa behöver för att leva ett drägligt liv (absolut fattigdom)? Eller skall fattigdom mätas i relation till hur stora resurser andra i samhället har (relativ fattigdom)? Och vad är egentligen den inbördes relationen mellan dessa mått? Tröskelvärdet för absolut fattigdom fastställs i relation till hur mycket resurser som behövs för att uppnå vad som i det omgivande samhället är en acceptabel levnadsnivå – och med detta blir det också ett relativt mått. Och hur stor skillnad får det vara mellan en individ och det omgivande samhället innan individen anses som fattig – vanligtvis brukar relativ fattigdom definieras som inkomster under 60% av medianinkomsten – och med detta tröskelvärde på 60% så finns det till viss del en absolut dimension i detta relativa mått…

Jag har inga bra svar. Och i det så vet jag att jag är i gott sällskap. Eller rättare sagt – sällskapet (dvs. de med mer tungt vägande vetenskaplig expertis) har svar, det är bara det att de inte har samma svar. Därav, förstås, den heta diskussionen.

Min, kanske naiva och till viss del normativa, åsikt just precis i skrivande stund är att om vi bara hade politiker som insåg att inkomstojämlikhet har konsekvenser, och med det menar jag negativa sådana, så kanske det inte hade varit lika mycket strid på kniven kring hur man kan/får/bör definiera fattigdom.

Read Full Post »